Met oog voor de natuur: geen ontbossing

 

Een niet-duurzame productie van palmolie vormt een bedreiging voor tropische bossen. En daarmee voor dieren die er wonen. Investeren in duurzame methodes is dus essentieel als we de natuur willen beschermen. Zeker als je bedenkt dat de vraag naar olie en dus ook palmolie alleen maar toe zal nemen. Steeds meer mensen in de wereld worden immers welvarender, en dus zal de noodzaak om meer te produceren groter worden. Palmolie speelt door haar hoge opbrengst per hectare een belangrijke rol bij het voorzien in deze vraag.

Hieronder zetten we op een rij wat diverse studies en NGO’s hierover zeggen:

  • Uit onderzoek blijkt dat oliepalmen de hoogste opbrengst per hectare hebben. 35% van alle plantaardige olie die in de wereld geconsumeerd wordt is palmolie. Het gewas heeft daar slechts 10% van de voor olie bestemde landbouwgrond voor nodig.

Foto: IUCN

  • De recente analyse van natuurorganisatie IUCN geeft ook aan dat het vervangen van palmolie door andere gewassen niet tot minder, maar juist tot méér ontbossing zal leiden. Met alle gevolgen voor de biodiversiteit van dien.
DSC_1977

‘Omdat andere oliegewassen tot negen keer zoveel land nodig hebben, zou het vervangen van palmolie het totale landoppervlak voor de productie van plantaardige olie aanzienlijk verhogen’

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

  • Hoewel palmolie in vergelijking met andere gewassen dus relatief weinig grond nodig heeft, blijkt uit onderzoek dat dit nóg productiever kan. Dit betekent dat voor de productie van palmolie nu en in de toekomst geen ontbossing nodig is.

Foto: IUCN

  • Volgens deze recente studie kan het aanplanten van bomen en andere natuurelementen op bestaande palmolieplantages bevorderend zijn voor het behoud van biodiverstieit. Hiermee kan voldoende ruimte voor wilde dieren gecreëerd worden. Het team van de HUTAN Orang-utan Research Unit heeft ontdekt dat orang-oetans oliepalmen gebruiken als voedselbron, als nest en als verbindingsroute dieper de tropische bossen in.
  • Palmolie kan dus bijdragen aan de stijgende vraag naar voedsel, zonder dat het daar extra land voor nodig heeft. Sterker nog: een duurzame manier van produceren zorgt ervoor dat er geen ontbossing meer plaats hoeft te vinden.
  • Het is dan ook niet voor niets dat de meest toonaangevende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder WWF, Solidaridad, IDH en Jane Goodall Insitute, zich actief inzetten voor de verduurzaming van de sector. Ook Sir David Attenborough geeft in zijn natuurdocumentaires aan dat we moeten kiezen voor ontbossingsvrije duurzame palmolie om onze planeet te redden.

47 belangrijke natuurbeschermingsorganisaties hebben zich onlangs uitgesproken voor de verduurzaming van de palmolie-industrie. Zij steunen duurzame palmolie en spreken zich uit tegen het boycotten van palmolie.

Lees hier hun verklaring