De ontbossingswetgeving

Palmolie moet voldoen aan de ontbossingswetgeving

Vanaf 30 december 2024 moeten bedrijven in Nederland voldoen aan de Europese ontbossingswetgeving. Alle palmolie, dus ook RSPO gecertificeerde palmolie, valt onder deze wet.

De nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR) verplicht bedrijven om in kaart te brengen waar hun (duurzame) palmolie vandaan komt via zogenoemde geolocaties. Elke partij palmolie moet terug te traceren zijn tot aan de oorsprong van specifieke landbouwpercelen.

Wat is de EUDR?

Om ontbossing een halt toe te roepen is vanaf 2023 de EU-ontbossingsverordening (‘EUDR’) van kracht. Op grond van de EUDR mogen er geen producten meer op de Europese markt worden geproduceerd, geïmporteerd of geëxporteerd die afkomstig zijn van percelen dat na 31 december 2020 is ontbost. Dat geldt voor: cacao, koffie, soja, palmolie, hout, runderen, rubber en producten die hiervan afgeleid zijn, zoals chocolade en meubels. De volledige lijst van verboden grondstoffen en hiervan afgeleide producten wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) periodiek bijgehouden en gepubliceerd.

Verplichtingen van de ontbossingswetgeving

Bedrijven die palmolie willen invoeren, dienen te verklaren dat de palmolie niet heeft bijgedragen aan ontbossing na 31 december 2020. Hiervoor moeten zogenoemde gepaste zorgvuldigheidvereisten (‘due diligence verplichting’) in acht worden genomen. Dit houdt in dat importeurs moeten kunnen aantonen waar de palmolie vandaan komt. Bij de invoer moet precieze geografische informatie worden verstrekt over de betreffende landbouwgrond door middel van satellietbeelden en gps-coördinaten.

Ook kleinere MKB bedrijven die palmolie gebruiken, moeten kunnen aantonen van wie de palmolie is verkregen en, bijvoorbeeld door te verwijzen naar referenties, dat de palmolie niet heeft bijgedragen aan ontbossing.

Niet naleven van de EUDR

In Nederland gaat de NVWA controleren of aan de EUDR wordt voldaan. Als dat niet het geval is kunnen er boetes worden opgelegd en kan de palmolie in beslag worden genomen of geweigerd worden. Ook wordt het bedrijf dat de EUDR overtreedt openbaar bekend gemaakt.