Palmolie is de enige realistische optie om op een duurzame manier te kunnen voldoen aan de snelgroeiende vraag naar plantaardige oliën. Het vervangen van palmolie door andere alternatieven kan namelijk tot nog veel meer ontbossing leiden. Voor de productie van dezelfde hoeveelheid zou er immers veel meer grond nodig zijn. Het zou dus een averechts effect op het milieu hebben.

Daarnaast is het zo dat er relatief veel kleine boeren bij de productie van palmolie betrokken zijn. In de meeste gevallen zijn zij volledig afhankelijk van de oliepalm, omdat zij ook meerdere keren per jaar kunnen oogsten. Daardoor is palmolie een zeer betrouwbare inkomstenbron. Maar ook zij zijn gebaat bij verduurzaming. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de consument. Zij bepalen immers mede de snelheid waarmee de palmolieketen zal veranderen naar 100% duurzaam.

 

Duurzame Palmolie:

 

 

Wist je dat verschillende NGO’s en bedrijven samen aan de productie van duurzame palmolie werken? Leer meer over dit bijzondere samenwerkingsverband op Europees niveau:

Sustainable Palm Oil Choice