Palmolie is de enige realistische optie om op een duurzame manier te kunnen voldoen aan de snelgroeiende vraag naar plantaardige oliën. Het vervangen van palmolie door andere alternatieven kan namelijk tot nog veel meer ontbossing leiden. Voor de productie van dezelfde hoeveelheid zou er immers veel meer grond nodig zijn. Het zou dus een averechts effect op het milieu hebben.

Daarnaast is het zo dat er relatief veel kleine boeren bij de productie van palmolie betrokken zijn. In de meeste gevallen zijn zij volledig afhankelijk van de oliepalm, omdat zij ook meerdere keren per jaar kunnen oogsten. Daardoor is palmolie een zeer betrouwbare inkomstenbron. Maar ook zij zijn gebaat bij verduurzaming. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de bedrijven en de consument. Zij bepalen immers mede de snelheid waarmee de palmolieketen zal veranderen naar 100% duurzaam.

 

Duurzaam geproduceerde palmolie beschermt de natuur

Een niet-duurzame productie van palmolie vormt een bedreiging voor tropische bossen. En daarmee voor dieren die er wonen. Investeren in duurzame palmolie is dus essentieel als we de natuur willen beschermen.

Lees meer over de ecologische aspecten van duurzame palmolie

Duurzaam geproduceerde palmolie creëert eerlijke kansen voor de kleine boer

Het verbouwen van oliepalmen is een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen kleine boerenwereldwijd. Velen van hen zijn voor het onderhouden van hun familie afhankelijk van het gewas.

Lees meer over de sociale aspecten van duurzame palmolie

Duurzame palmolie stimuleert de transformatie van de industrie

Bedrijven en consumenten spelen een cruciale rol bij het creëren van een markt voor duurzame palmolie.  Want hoe groter de vraag naar verantwoorde palmolie, hoe meer de boeren, het bedrijfsleven en overheden werk zullen maken van verduurzaming.

Lees meer over de transformatie van de industrie

Wist je dat verschillende NGO’s en bedrijven samen aan de productie van duurzame palmolie werken? Leer meer over dit bijzondere samenwerkingsverband op Europees niveau:

The Sustainable Palm Oil Choice