RSPO Certificering

 

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is de belangrijkste standaard voor duurzame palmolie. RSPO is een multi-stakeholder platform van bedrijven, kleine boeren en maatschappelijke organisaties zoals het Wereld Natuurfonds, Oxfam Novib en Solidaridad. Samen zetten zij zich in voor de verduurzaming van de palmolieketen.

Binnen de sector zijn er verschillende standaarden, maar RSPO wordt onder andere door IUCN als de beste optie gezien. De DASPO beschouwt palmolie als duurzaam wanneer deze voldoet aan de ‘Principes en Criteria’ van de RSPO of equivalent daarvan.

Voorwaarden RSPO keurmerk

  • De palmolie is geteeld volgens de RSPO Principles and CriteriaDit zijn eisen en standaarden voor de productie van duurzame palmolie op de plantages.
  • De palmolie is verhandeld volgens de Supply Chain Certification. Dit is een schema met eisen en verplichtingen voor een transparante en traceerbare keten voor duurzame palmolie. Zonder deze certificering kan een bedrijf haar producten niet als RSPO-gecertificeerd verkopen.

Supply Chain Certificering – RSPO

Voor bedrijven die duurzame palmolie verwerken is de Supply Chain Certificering van belang. Er zijn verschillende certificeringsorganisaties die een audit voor RSPO Supply Chain Certificering kunnen uitvoeren. Deze organisaties zijn allemaal geaccrediteerd door Assurance Services Interaction (ASI)

De RSPO Principes en Criteria


De RSPO heeft een aantal principes en criteria waaraan duurzame palmolie aan moet voldoen. Denk hierbij aan:

● De productie van palmolie mag op geen enkele manier tot ontbossing leiden. Daarnaast moeten HCV en HCS bossen (oftewel: bossen met een grote sociale- en milieutechnische waarde) in de omgeving van palmolieplantages worden beschermd. Ook is er een totaalverbod voor palmolieplantages op veenland.
● Een eerlijk loon voor werknemers in de palmolieketen. Hiervoor wordt een rekenmethode gebruikt die ontwikkeld is door de Global Living Wage Coalition.
● Het bieden van bescherming aan kwetsbare groepen. Voorbeelden zijn binnen de keten werkzame migranten en vrouwen. Daarnaast wordt er gedoeld op mensenrechtenverdedigers en inheemse gemeenschappen die met de palmolie productie te maken krijgen.
● Betere leef- en werkomstandigheden voor werknemers.

shutterstock_56627281

Certified sustainable palm oil RSPO

De RSPO Principes & Criteria (P&C) worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Daarnaast moet de RSPO ervoor zorgen dat de jaarlijkse evaluaties van de naleving strikt worden uitgevoerd. Volgens een recente analyse van natuurorganisatie IUCN is de RSPO standaard de meest strikte certificering die er is voor de palmoliesector.