Wat is onze missie?

 

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) stimuleert de productie en het gebruik van duurzame palmolie en zet zich in voor een duurzame palmolieketen. Om dit doel te realiseren committeren de leden van de DASPO zich aan:

  • Het behoud van de ambitie voor 100 procent duurzame palmolie verwerkt in Nederland voor de Nederlandse markt.
  • Het stimuleren van haar leden om (producten met) fysiek duurzame palmolie, palmpitolie, afgeleide fracties en derivaten RSPO (Identity Preserved, Segregated en Mass Balance) of -equivalent te verwerken dan wel in te kopen voor de Nederlandse markt.
  • Het pleiten voor en het stimuleren van een verbetering van certificeringsschema’s voor duurzame palmolie zoals RSPO of equivalent, in lijn met relevante ontwikkelingen.

Lees hier het complete commitment van de DASPO. For English click here.