Methodologie

De rapportage richt zich niet alleen op het aandeel duurzame palmolie op de Nederlandse markt of voor de Nederlandse consumptie. Een berekening van dit aandeel is door de complexiteit van de export en import van palmolieproducten erg lastig in te schatten. Door ons te richten op de verwerking van palmolie in Nederland, kunnen we een goed beeld geven van het aandeel duurzame palmolie verwerkt in Nederland.

De rapportage laat het volgende buiten beschouwing:

 • Palmolie die verwerkt is door Nederlandse bedrijven in het buitenland.
 • Import van producten waarin palmolie is verwerkt.
 • Palmolie die in Nederland is geïmporteerd, maar die na bewerking (bijvoorbeeld raffinage) zonder verdere verwerking is geëxporteerd.
 • Palmolie aangekocht voor het opwekken van energie. Deze producten moeten op basis van de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie aan duurzaamheidscriteria voldoen en vallen niet in de scope van de Dutch Alliance.
 • Palmolie gebruikt voor technische en oleochemische toepassingen. Tot op heden zijn deze sectoren zijn niet bij de Dutch Alliance aangesloten.

 

Monitoring

Het monitoren voor de jaarrapportage is onder te verdelen in drie stromen: de fysieke stroom palmolieproducten, de Book&Claim certificaten en de statistiekopgaven van de internationale handel van Nederland. Samen geeft dit de totale verwerking van (duurzame) palmolie in Nederland weer.

 

Fysieke stroom

Voor het monitoren van de aankoop van duurzame palmolie, palmpitvet en afgeleide palmproducten is in nauwe samenwerking met de Nederlandse raffinadeurs een methode ontwikkeld. De aan Nederland leverende palmolieraffinadeurs leveren gegevens aan over de verkoop van (duurzame) palmolie aan de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Hierbij wordt aangegeven of een levering No Claim, Mass Balance, Segregated of Identity Preserved is. Deze verdeling wordt later voor het totaal en voor de volgende sectoren in kaart gebracht:

 

 • Aardappelverwerkende industrie: voorgebakken, gekoelde en diepgevroren aardappelproducten.
 • Bakkerij en zoetwaren: koek, snoep, chocolade, hartige snacks, bakkerijgrondstoffen.
 • Diervoederindustrie: mengvoeders, premixen, vochtrijke diervoeders en kalvermelk
 • Margarine industrie: bakkerij/industriële/consumenten margarine, halvarine, bak- en braadproducten en spijsoliën en –vetten (waaronder frituurolie voor consumenten en horeca).
 • Sauzenfabrikanten: sauzen (dikke sauzen zoals pindasaus).
 • Snackindustrie: snacks, salades, maaltijdcomponenten, pizza’s en kant-en-klaar-maaltijden.
 • Zuivel / melkvervanger: babymelk, koffiecreamers, ijs, andere zuivelproducten.
 • Overige voedingsmiddelenindustrie: gebakken uitjes, paneermeel, beslag, tempurabeslag, popcorn, chocopasta, ontbijtgranen en cornflakes.

 

 

Book & Claim certificaten

Naast de fysieke stroom palmolie die bestaat uit duurzame en niet duurzame palmolie, kunnen bedrijven hun palmoliegebruik verduurzamen door de aankoop van Book & Claim certificaten. Deze certificaten worden verkocht door RSPO gecertificeerde plantages waarop duurzame palmolie wordt verbouwt. Eenmaal gekocht en geclaimd dekken certificaten een gelijk aantal ton (1 certificaat is 1 ton duurzame palmolie) aan niet duurzame fysieke palmolie af. Bij het gebruik van deze certificaten vindt als het ware een verwisseling van claim plaats waarbij de eigenaar van de certificaten op papier zijn niet duurzame palmolie omwisselt voor duurzame palmolie.