Sociale aspecten van de palmolieproductie

 

Het verbouwen van oliepalmen is een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen kleine boeren wereldwijd. Velen van hen zijn voor het onderhouden van hun familie afhankelijk van het gewas. Dat komt ook doordat oliepalmen meerdere keren per jaar geoogst kunnen worden, waardoor het een zeer betrouwbare inkomstenbron is. Het is een van de redenen dat palmolie gebruikt wordt om armoede in producerende landen te bestrijden.

 

Palmolieproductie draagt vaak bij aan een betere levenstandaard voor kleine boeren en landbouwhuishoudens

 • Een belangrijk deel van de palmolie wordt door kleine boeren geproduceerd. In Indonesië en Maleisië wordt meer dan 40% van het totale palmoliegebied door kleine familiebedrijven beheerd. In Afrika ligt dit percentage zelfs op meer dan 70%.
 • Het verbouwen van oliepalmen draagt bij aan de economische ontwikkeling van het platteland in producerende landen. Zo zijn er boeren die door het verbouwen van palmolie hun families kunnen voorzien van voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en andere levensbehoeften (Qaim et al. 2020).
 • Uit onderzoek blijkt dat palmolieboeren een hoger inkomen hebben dan boeren die een ander gewas verbouwen. Het verband tussen palmolieproductie en hogere inkomens is onderzocht in o.a. Colombia, Indonesië, Ghana en Guinea.
 • Gebieden waar palmolie wordt geproduceerd hebben door bovenstaande punten een grotere kans om voedselzekerheid te garanderen.

 

Aandeel kleine boeren per land. Bron: IUCN

 

‘Met het verbouwen van palmolie weet je wat je maandelijkse inkomen is. Andere gewassen bieden deze financiële zekerheid niet’

Palmolieboer uit Colombia (Solidaridad)

Palmolie en werkgelegenheid

 • In West-Afrika vormt palmolie een extra inkomstenbron voor kleine ondernemers die palmolie op een traditionele manier verwerken.
 • In Indonesië is de palmolieindustrie een belangrijk bron van werkgelegenheid. Volgens CVN Internationaal zijn er meer dan 16 miljoen Indonesiërs actief in deze sector.
 • Ook in Mexico, Guatemala en Colombia profiteren huishoudens van de palmoliesector omdat ze daardoor hogere inkomens hebben.

 

Het aankaarten van sociale problemen geassocieerd aan de productie van palmolie

 • Een niet-verantwoorde productie kan tot sociale problemen leiden. Denk hierbij aan slechte arbeidsomstandigheden of conflicten over landrechten. Maatschappelijke organisaties erkennen daarom het belang van verduurzaming van de palmolieketen.
 • De RSPO-certificering kan de bescherming van mensenrechten en landrechten garanderen.
 • De productie van RSPO-gecertificeerde palmolie kan bijdragen aan een leefbaar loon voor boeren. Met ‘leefbaar’ wordt bedoeld dat mensen genoeg hebben om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien, en dat ze daarnaast wat ruimte overhouden om een financiële buffer op te bouwen.
 • Naast de RSPO zijn er ook projecten die gericht zijn op het verbeteren van sociale omstandigheden in de palmolieketen. Zo werkt CNV Internationaal samen met palmoliebedrijven aan betere werkomstandigheden.
 • Meer actie is er echter nodig om de positieve impact van de palmolieproductie te maximaliseren en de sociale problematiek op te lossen. Meer weten over hoe duurzame palmolie verandering op gang kan helpen ? Kijk dit webinar van de Sustainable Palm Oil Choice.

 

Meer lezen over palmolie?

 

 

NGO’s, bedrijven en beleidsmakers kunnen samen een verschil maken door ‘best practices’ te stimuleren. Dit is cruciaal voor het teweeg brengen van verandering. Ontdek hieronder hoe ook jij kunt bijdragen!

Sustainable Palm Oil Choice