Eerlijke kansen voor de kleine boer

 

Het verbouwen van oliepalmen is een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen kleine boeren wereldwijd. Velen van hen zijn voor het onderhouden van hun familie afhankelijk van het gewas. Dat komt ook doordat oliepalmen meerdere keren per jaar geoogst kunnen worden, waardoor het een zeer betrouwbare inkomstenbron is. Het is een van de redenen dat palmolie gebruikt wordt om armoede in producerende landen te bestrijden.

  • Verschillende studies laten zien dat het verbouwen van oliepalmen bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het platteland in producerende landen. Zo zijn er veel boeren die door het verbouwen van palmolie hun families kunnen voorzien van voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en andere levensbehoeften.

 

Aandeel kleine boeren per land (IUCN)

  • Uit onderzoek blijkt dat palmolieboeren een hoger inkomen hebben dan boeren die een ander gewas verbouwen.
  • Gebieden waar palmolie wordt geproduceerd hebben door bovenstaande punten een grotere kans om voedselzekerheid te garanderen.

‘Met het verbouwen van palmolie weet je wat je maandelijkse inkomen is. Andere gewassen bieden deze financiële zekerheid niet’

Palmolieboer uit Colombia (Solidaridad)

  • Een niet-duurzame productie kan volgens dit onderzoek tot slechte werkomstandigheden leiden. Sociale NGO’s erkennen daarom het belang van gecertificeerde palmolie.
  • De RSPO-certificering kan de bescherming van mensenrechten en landrechten garanderen.
  • De productie van RSPO-gecertificeerde palmolie draagt bij aan een leefbaar loon voor boeren. Met ‘leefbaar’ wordt bedoeld dat mensen genoeg hebben om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien, en dat ze daarnaast wat ruimte overhouden om een financiële buffer op te bouwen.

NGO’s, bedrijven en beleidsmakers kunnen samen een verschil maken door ‘best practices’ te stimuleren. Dit is cruciaal voor het teweeg brengen van verandering. Ontdek hieronder hoe ook jij kunt bijdragen!

Sustainable Palm Oil Choice